Ing. Slavomír Repovský HST

Čítačka magnetických kariet slúži na identifikáciu personálu alebo vašich zamestnancov.