Ing. Slavomír Repovský HST

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.