Ing. Slavomír Repovský HST

Ochranné sklo proti vandalizmu (iba pre Uniq PC 190).